ASTROMET SP. Z O.O.

ul. Spó³dzielcza 2i
64-100 Leszno

tel. (65) 520 31 17
fax (65) 520 92 37

Sekretariat: wew.  102

Dzia³ produkcji:  wew. 106

Dzia³ handlu i zaopatrzenia: wew. 202

e-mail: info@astromet.pl

www.astromet.pl